Social miljö

Vi har många händelser som berikar det dagliga livet. Tex anordnas kurser i folkmusik med deltagare ända från Frankrike.

På gården finns en liten butik med jordfärger för miljövänlig målning (Strätta).

Volontärer från hela världen kommer gärna till oss genom organisationen WWOOF och bidrar med glädje, villiga händer och kulturellt utbyte.


adminSocial Miljö