Boende

Vi strävar efter att tillsammans skapa en hemlik miljö, vilket ger många meningsfulla husliga sysslor; matlagning, bakning, städning, textilvård och övriga i ett hem förekommande uppgifter. Måltider äts gemensamt med medarbetare och gäster.

I de enskilda lägenheterna finns möjlighet att få stöd för att utforma och vårda sin egen boendemiljö.

Vi gör regelbundet resor både in- och utrikes för att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose de önskemål och drömmar respektive individ framför.

Vi vill skapa en miljö med öppenhet och händelser och möten, t ex med våra volontärer som kommer från hela världen.

Målgruppen är personer med psykisk utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.

Våra uppdragsgivare är kommuner.


adminBoende