Framtiden

I våra framtidsplaner ingår att utöka antalet platser.

Vi vill genom nybyggnation ge boendemöjlighet för personer som vill ha ett självständigt liv i gemenskap. Detta är påbörjat. De första två husen står klara hösten 2016, de övriga två blir klara i början av 2017.

Vi ser gärna en möjlighet till B&B samt utökat rehabiliteringsboende/boende med “Lugn & Ro”.

Vi vill ha en större gemensamhetslokal för offentliga kulturella evenemang; musik, berättande, kurser, kafé/soppkök för att berika närmiljön för boende, medarbetare och övriga.

I de första två husen har hyresgäster flyttat in, för de övriga inväntar vi myndighetstillstånd och intresseanmälan.


adminFramtiden