Djur

Fårhållningen på Turmalinen har som syfte att berika gårdsmiljön och att hålla byns marker öppna. Det ger en meningsfull uppgift vid matning och omsorg, dessutom får vi ull till tovning och garn. Det är en stor händelse när vårens lamm föds!

Vi har bjurholmshöns, en gammal lantras, vilka bidrar med ägg, kuckeliku och trivsel.

Vi har två hundar, vilka ger naturliga tillfällen till promenader.

På gården finns även en katt som håller smågnagare i schack och smekande händer upptagna!