Odling

Vi odlar småskaligt och ekologiskt för visst husbehov. Avsikten är att, förutom att skapa förståelse för hur vår näring kommer till, uppleva och njuta av årstidsrytmerna.

Ett växthus skapar god miljö för småplantor och krävande växter samt är i övrigt en trivsam plats för umgänge.