Verksamheten

Turmalinen startades 1994 med avsikten att ge möjlighet för småskaligt medlevandeskap där den enskilde kan växa och utveckla sina begåvningar. Vi arbetar för att stärka allas självkänsla i en varm och respektfull atmosfär i bostad och daglig verksamhet. Till vår hjälp har vi en vacker lantlig miljö med många enkla och meningsfulla fasta uppgifter. Tack vare en kunnig och glädjefylld medarbetarskara tryggas kontinuiteten i de stödjande insatserna för den enskilde.

Våra uppdragsgivare är kommuner.