Daglig verksamhet

Verksamheten erbjuder personer med funktionsvariation individuellt anpassat stöd med utgångspunkt i  den enskildes egna önskemål, förutsättningar och förmågor.

Vi strävar efter att tillsammans skapa meningsfulla arbetsuppgifter i en levande miljö. Till hjälp har vi årstidernas växlingar, som skapar förutsättningar för att ge rytm i arbetsdagen. Genom de arbetsuppgifter gården och hushållet erbjuder, där djurhållning, odlingar, förädling av grödor och vedhantering kan ges som exempel, skapas goda förutsättningar för känsla av sammanhang.

Måltider äts gemensamt med medarbetare och medboende för den som så önskar.