Framtiden

I våra framtidsplaner ingår att utöka antalet platser, i form av servicebostäder.

Vi ser gärna en möjlighet till B&B samt utökat rehabiliteringsboende/boende med “Lugn & Ro”.

Vi vill ha en större gemensamhetslokal för offentliga kulturella evenemang; musik, berättande, kurser, kafé/soppkök för att berika närmiljön för boende, medarbetare och övriga.